-->

23 Haziran 2014

Disk Ve Dosya Komutları Yorum yok

Disk Ve Dosya Komutları

Disk üzerinde işlem yapan komutları kullanırken hata ayıklama kodları kullanmak gereklidir. Aksi takdirde olmayan bir dizin veya dosya üzerinde işlem yapmaya kalktığınızda program hat verecek ve çalışması sona erecektir. Var olduğunu kabul edip hata ayıklama kodu koymadığınız durumlarda, kullanıcının onu silmiş olabileceği veya değiştirmiş olabileceği ve diğer durumları da düşünerek hata ayıklama  komutlarını kullanmanız programınızın sağlıklı çalışması açısından iyi olacaktır. Örneğin kullanıcıdan disket sürücüye takmamışsa program hata verip sona erer. Halbuki hat kontrol edilmiş olsa bu durum ortadan kalkacaktır.
           
Bu komutu kullanırken aşağıdakine benzer bir yapı kullanılabilir.

On Load Error Goto Hata "hata olursa HATA isimli yere git.
Disk komutu "Hataoluşturabilecek komut
Exit Sub "Hata olmazsa aşağı devam etme
Hata:"HATA isimli yer
Msgbox("Hata") "hata Mesaj
Exit Sub Alt programdan çık
Bu yapıda, bir hata oluştuğunda hata kullanıcıya bildirilir ve program çalışmaya devam eder.

 

ChDrive

Aktif sürücüyü değiştirir.
Sürücü harfi:Geçilmek istenen  sürücünün baş harfini içeren string değerdir. Stringin içeriği bir karakterden  fazla ise ilk harf dikkate alınır.

On Load Error GoTo hata
ChDrive “A” ‘A sürücüsüne
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“Disket sürücüye erişilemedi : “ & Error)
Exit Sub

ChDir

ChDir Dizin

Aktif dizini değiştirmeye yarar.

On Load Error GoTo hata
ChDir “c:\windows”Aktif dizini Windows dizini yap.
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“Dizine erişilemedi: “ & Error)
Exit Sub
VB’deki komutların  dosya isimlerinde yo kullanılmazsa, aktif sürücü ve dizinde  arnır.

MkDir

MkDir Dizin Adı

Dizin oluşturmak için bu komut kullanılır.DizinAdı isimli dizini oluşturur.

On Load Error GoTo hata
RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini aç
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)
Exit Sub

RmDir

RmDir Dizin Adı

İsmi  verilen dizini siler. İsmi verilen dizinin alt dizinlerinin bulunması ve boş olması gerekir.

On Load Error GoTo hata
RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini sil
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)
Exit Sub

Kill

Kill Dosya Adı

İsmi verilen dosyayı siler.

On Load Error GoTo hata
Kill  “c:\windos \*.tmp  ‘Windows dizinindeki  TMP dosyaları sil
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“ Dizin Silinemedi : “ & Error)
Exit Sub

Name

Name Ad As Yeni Ad

Verilen dosyanın ismini değiştirir.
Name “Eski.Doc” As “Yeni.Doc” satırı ile Eski.Doc ismi Yeni.Doc olarak değiştirilmiştir.

On Load Error GoTo  hata
Dim eski, yeni
Eski=InputBox(“İsmi değiştirilecek dosya”)
Yeni=InputBox(“Yeni Adı”)
Name eski As yeni
Exit Sub
Hata:
MsgBox (“İsim Değiştirilemedi: “ & Error)
Exit Sub

CurDir

CurDir  [ Sürücü Harfi ]
ChDir komutunun aktif dizini değiştirildiğini biliyorsunuz. Bu komut ise aktif dizini öğrenmenize yarar.
Sürücü harfi kullanılmazsa aktif sürücüdeki aktif dizi bildirir. Sürücü harfi verilirse verilen sürücüdeki  aktif bildirir.
Print CurDir Print CurDir “A”
File Copy

FileCopy kaynak dosya, HedefDosya

Bu komut DOS’un Copy komutu kadar gelişmiş olmasa da bir dosyayı  bir yerden, başka bir yere kopyalamamızı sağlar.
Kaynak Dosya  :Kopyalanacak Dosyanın yeri ve dosyanın adı.
Hedef Dosya     :Kopyalanacak Dosyanın yeni yeri ve adı.
Dosya adı, sürücü ismi ve yol içerebilir ancak joker karakter dediğimiz ?,* gibi karekterleri içeremez. Bu da, bu komutu kullanarak bir seferde sadece bir dosya kopyalayabilirsiniz demektir.
FileCopy “\Windows\Win.Com” , “\Dos\Win.Com”
Dikkat ederseniz Dos’un Copy komutundan farklı olarak, hedef olarak yolu ve dosyanın ismini vermeniz gerekir.

File Len

FileLen(Dosya Adı)
İsmi verilen dosyanın boyutunu byte olarak bildirir. Bu dosya adına sürücü ve yol ismi de verilebilir.
Print “Win.Com dosyasının boyu”;FileLen (“\Wimdows\ Win.Com”)


FileDateTime

FileDateTime(DosyaAdı)
Dosyanın tarih ve saatini verir.
Geri dönen değer “ Tarih saat” formatındadır.

GetAttr

GetAttr(DosyaAdı)
Dosyanın attributesini öğrenmeye yarar.
Geri dönen değer aşağıdaki sayılarla And işlemine tabi tutularak o özelliğin bulunup bulunmadığı  öğrenilir.
Anlamı                                               Sembolik                    Sayısal Değer
Yalnız okunabilir dosya(Read Only)     VbReadOnly               1
Gizli Dosya(Hidden)                            VbHidden                    2                                            
System Dosyası                                   VbSystem                    4
Volumetkisi                                         VbVolume                   8
Dizin                                                   VbDirectory                16
Arşiv dosyası                                       VbArchive                   32
Normal                                               VbNormal                   0
Alias İsim                                            VBAlias                       64
           
Dim attr
Attr=GetAttr (“\windows\win.com”)
Print”win.com”;
İf Attr And 1  Then print “R”;
İf Attr And 2  Then print “H”;
İf Attr And 4  Then print “S”;
İf Attr And 32Then print “A”;
Yazıyı Paylaş

[Ne Demişler] Hiç yorum yok

Copright 2013 - Site içerisindeki içerikler izinsiz kopyalanamaz.

Bu site Blogger alt yapısı kullanılarak yapılmıştır.